Stavební dozor

Inženýrská činnost před zahájením stavby domu a v průběhu realizace je nazývána jako stavební dozor. Stavební dozor zastupuje objednatele v jednáních s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, zajišťuje vydání územního rozhodnutí (je-li požadováno) a stavebního povolení (ohlášení stavby), sestavuje zadávací podmínky pro výběr zhotovitele, porovnává cenové nabídky a konzultuje smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Když probíhá stavba domu, sleduje kvalitu, rozsah a cenové ohodnocení stavebních prací od předání staveniště, přes vytýčení stavby domu, až po předání dílčích prací nebo celé stavby. V náplni činnosti je též kontrola zakrývaných konstrukcí, certifikátů na dodávané materiály a zařízení, souhlas s objemy stavebních prací, účast na zkouškách, předávacím řízení a kolaudaci stavby. Rozsah činnosti stavebního dozoru Vaší stavby domu, je věcí dohody mezi investorem a dozorem.

Kompletní nabídka od Atelieru ZILVAR

  • Znáte AKU vytápění - patentované originální teplovzdušné podlahové topení krbem pro nízkoenergetický a pasivní dům?   více....   

  •  specialista na KRBYKAMNA      více....

  •  specialista na rekonstrukce           více....

      a program Zelená úsporám           více....

  • odborník v oboru architekt, stavební projektant a stavební dozor. Specialista na rodinné domy   více......

 

teplovzdušné
podlahové
vytápění krbem

více informací na www.aku-vytapeni.cz