Nová zelená úsporám 2015

 

Zajišťujeme kompletní dokumentaci k programu nová zelená úsporám (NZÚ 2015) včetně energetického posudku a stavebního dozoru.

Program Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy
Kdo může o podporu v programu Nová zelená úsporám zažádat:

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory NZÚ jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů.

Třetí výzva k podání žádosti o podporu v podprogramu Nová zelená úsporám (NZÚ) – rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
- dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
- podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
- dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
- dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující např. uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na instalaci solárních termických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu


Zahájení příjmu žádostí Nová zelená úsporám: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí Nová zelená úsporám: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do dne 31. prosince 2021

 

Pro bližší informace nás kontaktujte zde

Kompletní nabídka od Atelieru ZILVAR

  • Znáte AKU vytápění - patentované originální teplovzdušné podlahové topení krbem pro nízkoenergetický a pasivní dům?   více....   

  •  specialista na KRBYKAMNA      více....

  •  specialista na rekonstrukce           více....

      a program Zelená úsporám           více....

  • odborník v oboru architekt, stavební projektant a stavební dozor. Specialista na rodinné domy   více......

 

teplovzdušné
podlahové
vytápění krbem

více informací na www.aku-vytapeni.cz